Postboks 119
3551 GOL
E-post: hallingsvall@buskmaal.net
Mobil: 917 86 834

Publiserte bøker:

Ad undas? frå avmakt til medverknad

Dialekten og språkutviklinga - ei utfordring for barnehage og skule

Dialekt og folkemål - godt nok for alle

Far etter folk i Hallingdal

Folkeminne fraa Hemsedal

Hemsedalsmålet - ord og uttrykk

Nynorsk Barnebokliste