Postboks 119
3551 GOL
E-post: hallingsvall@buskmaal.net
Mobil: 917 86 834


BUSK-MÅL er eit registrert aksjeselskap, eigd av Buskerud Mållag. Selskapet oppstod 15.11.1988. Aksjeselskapet A/L Kaffistova-Bondeheimen eigde Engene 4 i Drammen. Då "Kaffistova" opphøyrde som selskap vart selskapet fisjonert.

Såleis oppstod BUL Invest AS (Bondeungdomslaget i Drammen), Busk-Mål AS og Drammen og Eiker mållag AS. Busk-Mål A.S. skal drive forretningsverksemd, forvalte eigedomar og elles vera med å styrke økonomien til eigarlaget, og har dei same ideologiske målsettingane som eigarlaget- arbeide for bruk av dialekt og nynorsk.