Postboks 119
3551 GOL
E-post: hallingsvall@buskmaal.net
Mobil: 917 86 834

Tilbake til bokmenyen (bøker)


Knut Skolt og Marit Halbjørhus Wøllo:Hemsedalsmålet - Ord og uttrykk
ISBN 82-91202-12-3
197 sider
Pris kr. 250,-
Boka får du hjå Hemsedal mållag, 3560 Hemsedal

E-Post: k.snerte@online.no
 

Omtale

Hemsedal mållag tykkjer det er ei ære å hjelpe til med å gjera dette arbeidet tilgjengeleg for hemsedøler og andre som er interessert i språket vårt - slik skriv initiativtakar og utgjevar i føreordet. Arbeidet med denne samlinga av ord og uttrykk i hemsedalsmålet heldt på i fire år. Boka kom ut våren 1999 på forlaget Busk-Mål AS.

Kunne denne boka vera eit startsignal for auka medvet og vilje til å halde hemsedalsmålet levande - både i heim, skuleverk, næringsliv og offentleg samanheng, så ville ikkje minst forfattarane bli glade.- God tur gjennom to hundre sider med hemsedalsmål.

Tilbake til oversikten (bøker)