Postboks 119
3551 GOL
E-post: hallingsvall@buskmaal.net
Mobil: 917 86 834

VIL DU VERA VENNEN MIN

Denne innspelinga viser korleis sangtradisjonen i Hallindal lever i dag. Produksjonen er ei rikhaldig samling,mest med solo-sang, men også arrangerte sangar. Ein del av sangane har tonefølgje, nokre få er reine instrumentalnummer.

Musikarar: Eilif Gundersen, prillarhorn og lur, Øyvind Brabandt, hardingfele, Ingrid Kindem, tangentinstrument, Anneli Nesbakken, langeleik, Arne Moslåtten, fløyte

01. Vil du vera vennen min

02. Høgt uppi rusten

03. Kubbestollåtten

04. Ungersvenn tok uppå jomfruens fot

05. Det vanta meg mjøl, Bufarlått

06. Harteklanken og Mygja

07. Dingrei, Dagrei

08. Buferdssang

09. Brurevise

10. Kristnillevisa

11. Å nei, der høyre' e kyre mi

12. Gjetarvise

13. Mann'n og kråka

14. Sjugurd og Trollbrure

15. Ha 'ru sett noko te kjerringji mi?

16. Det tilla og det læt. Langeleiklått

17. Syrg ikkje, gråt ikkje

18. Lurlått. Trillehuging. Hallidn Vallidn

19. Stundo æ mi matmor go'

20. Kjem du tå Grøto

21. Møllarsangar. Græt du, græt du

22. Huldrelokk

23. Gygre sat på storestein

24. Statt upp

25. Sove, sove liten ting

26. E' Sette meg på sullan krakk

27. Vesle blå bukken

28. Byssan lull, gjer buksa di full

29. Brurevers. Uppi bakken sto'

30. Ha 'ru kji hoppa. Lea deg, lea deg lykre-Per

31. Stundo e no kjerringji go'

32. Tuppen, tuppen teia

33. Byssan lull, sovan tull

34. Kjeringji med sleiven

35. Ikødnet

36. Å, uppå det berget

37. Tilill Tove. Hullalått

38. Hullalått

39. Låtten åt Hauga

40. Mass og 'n Lasse

41. Lev vel